Bestyrelsen

Dansk Hazara Forenings bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer, heraf en formand, en næstformand, en kasserer og de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen varetager den daglige drift, politikudvikling, udviklingsarbejde og administration af organisationen og sørger for at afholde begivenheder/events og workshops for de frivillige samt den årlige generalforsamling. Bestyrelsen afvikler også forskellige projekter i samarbejde med andre organisationer.
Udover det overordnede ledelsesansvar har bestyrelsen også det overordnede økonomiske, juridiske og etiske ansvar. Det er op til bestyrelsen at skaffe alle de nødvendige og relevante informationer, de behøver for at kunne udøve dette ansvar. 

Forkvinde<br />
Medicinstuderende

Mahsa Danesh

Forkvinde
Medicinstuderende

Næstformand

Rohullah Sahar

Næstformand 
Civilingeniør i Bioteknologi

Yasser Ghanbari 

Kasserer
Jurastuderende

Hamida Saidian

Bestyrelsesmedlem
Medicinstuderende

Mahdieh Ashoor

Bestyrelsesmedlem
Fødevareingeniør  

Sadjad Hassani

Bestyrelsesmedlem
Cand.merc.fir

Somayeh Safar

Bestyrelsesmedlem
Cand.scient i Audiologi

Ahmad Mohammadi 

Suppleant
Cand.merc

Sediga Nateqi

Suppleant
Medicinstuderende