UNDERRETNING OM INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Hos Dansk Hazara Forening tager vi behandling af dine personoplysninger alvorligt, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Du modtager nedenstående oplysninger i forbindelse med, at vi fra dig selv og/eller fra andre modtager/har modtaget oplysninger om dig.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
Dansk Hazara Forening er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager/har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Dansk Hazara Forening
Adresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup
Tlf:
Mail: Info@dahaf.dk
CVR: 42724823

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse i Dansk Hazara Forening, i forbindelse med de tilbud du benytter dig af i Dansk Hazara Forening, kurser du tilmeldes, arrangementer, kommunikation og alle øvrige forhold du måtte engagere dig i forbindelse med dit medlemskab i perioden hvor du er medlem af Dansk Hazara Forening. Oplysningerne behandles fortroligt og alene af ansatte i Dansk Hazara Forening og betroede tillidsfolk i de foreninger og netværk du er tilknyttet i Dansk Hazara Forening.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler altid kun de oplysninger du afgiver ved henvendelse, indmeldelse eller anden kontakt med Dansk Hazara Forening. Det kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige oplysninger i form af dit navn, din adresse, dine kontaktoplysninger, dit medlemsnummer, din fødselsdato og andre almindelige personoplysninger du måtte afgive.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til en række databehandlere i forbindelse med hosting af vores hjemmeside, drift og udvikling af vores medlemssystem, SMS, mail og øvrige kommunikationsværktøjer som vi anvender.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi behandler kun personoplysninger vi modtager fra dig, dog kan vi i tilfælde af at du ikke meddeler os en adresseændring modtage rettelser til din adresse via PostNord/Distribution+ i forbindelse med udsendelse af vores medlemsblad, gaver osv.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger så længe du opretholder dit medlemskab i Dansk Hazara Forening. Udmelder du dig af Dansk Hazara Forening opbevares dine oplysninger i op til 24 måneder efter udmeldelsen hvorefter de anonymiseres. Det er dog nødvendigt at gemme oplysninger om betalinger og lignende i op til 3 år efter året du meldte dig ud.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (aktindsigt) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.